سیستم های لیزری برای حکاکی جوایز، پلاک ها و محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم های لیزری Epilog برای اولین بار برای کار در صنعت جوایز توسعه داده شد اما امروزه در صنایع و بازارهای مختلفی به کار می رود. از این لیزرها می توان برای حکاکی آسان تصاویر، لوگوها یا متن بر روی جوایز استفاده کرد. با استفاده از این سیستم ها می توان جوایز منحصر به فردی تولید کرد.

ادامه مطلب

 برش لیزر جایزه